Search by category:

Hack Game cho Android không khuyến khích trẻ em dưới 8 tuổi, không khuyến khích say mê quá. Game hoàn toàn không có virus gì, bạn có thể down về chơi một cách an tâm Mỗi một cá nhân nên tạo một tài khoản trong game và chơi game Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được 1 tài khoản và không tiết lộ tài khoản cho người khác Các game trên là tinh thần giải trí, không say mê cờ bạc hay học theo game Bạn sẽ phải trả phí cho việc đăng ký tài khoản cũng như nạp thêm tiền đê chơi game, nếu bạn dùng thuê bao trả trước, bạn phải đảm bảo đủ số tiền mình nạp trong lần nạp đó. Thời gian chơi game khuyến khích các bạn chơi trong thời gian rãnh rỗi, không làm ảnh hưởng đến công việc cũng như học tập của bạn Mọi điều kiện trên bạn phải tuân thủ theo chúng tôi Mọi thắc mắc gì bạn không cần ngần ngại liên hệ với chúng tôi, để giải đáp thắc mắc của bạn.

 

Người sử dụng nhân đây xác nhận và đồng ý, người dùng thông qua thiết bị kết nối để tải xuống hoặc với hình thức có được các phần mềm trò chơi trên trang web trò chơi sử dụng từ xa thuộc một phần của phục vụ giải thưởng, là tài sản thuộc Wap4game.pro và người sở hữu, người dùng không hưởng được bất kì quyền lợi từ những phần mềm trò chơi này, người sử dụng không được sử dụng bất kì hình thức nào để cải biên, copy, chỉnh sửa, tái chế, lưu trữ, phát tán, quảng cáo, công khai phát sóng, chuyền tải vào tiết mục cáp, xuất bản, gởi cho, mua bán, cho mượn, cho thuê, hoặc sử dụng các thông tin trò chơi nói trên. Người dùng không được giao lưu dưới mọi hình thức khác hoặc cho người khác sử dụng phần mềm trò chơi hoặc trang web, dịch vụ phục vụ trên internet hoặc công cáo hoặc bất kì phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc thiết bị kết nối. Việc Wap4game.pro chuyển tải các phần mềm trò chơi thông qua thiết bị kết nối đến khách hàng không mang tính quyền chuyên dụng, không thuộc chuyển nhượng quyền sử dụng cá nhân (quyền sử dụng), nhưng thiết bị sử dụng kết nối cho việc lắp đặt các phần mềm trò chơi nhất thiết phải lấy việc người sử dụng làm chủ. Mục đích wap4game.pro ủy quyền và quảng bá phần mềm trò chơi là để người sử dụng chính của phần mềm trò chơi có thể kết nối hoàn toàn và sử dụng dịch vụ phục vụ trò chơi.

Người sử dụng không được:

i. Cài đặt hoặc chuyền tải phần mềm trò chơi đến các thiết bị phục vụ kết nối mạng khác hoặc các bước khác nhằm để phần mềm trò chơi có thể thông qua trang quảng cáo, phục vụ trên mạng hoặc thiết bị quay số từ xa hoặc mạng internet để người khác có được.

ii. Phát tán, cho mượn, cho thuê, chuyển quyền, copy, chuyển nhượng, chuyển tải hoặc với hình thức bất kì khác để bất kì người khác có được phần mềm trò chơi và/hoặc sử dụng quyền sử dụng của phần mềm trò chơi.

iii. Để người khác sử dụng phần mềm trò chơi.

iv. Thiết lập hoặc cung cấp dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không hạn chế các trình duyệt giả mạo) để người khác sử dụng phần mềm trò chơi.

v. Phiên dịch, có dụng ý đi ngược, biên dịch ngược, biên soạn ngược, chỉnh sửa, giãi mã, toàn bộ hoặc bộ phận của phần mềm trò chơi và/hoặc lấy cơ sở mã gốc để nghiên cứu và phát hành sản phẩm mới, hoặc.

vi. Copy, chỉnh sửa, phiên dịch, hoặc toàn bộ hoặc bộ phận và lấy tài liệu của người sử dụng liên quan phần mềm trò chơi làm cơ sở để nghiên cứu và phát hành sản phẩm mới. Người sử dụng đồng ý và xác nhận, phần mềm trò chơi được cung cấp trên trang web trò chơi và/hoặc thông qua thiết bị kết nối hoặc các hình thức khác hoặc các thông tin trên phần mềm trò chơi đều thuộc quyền sở hữu của wap4game.pro và người sở hữu, và cả quyền sáng chế, quyền thương hiệu và các quyền về trí tuệ khác và được bảo vệ. Người sử dụng tại đây xác minh, kết cấu trong phần mềm giải thưởng, tổ chức và mã gốc là cơ mật thương nghiệp cực kỳ giá trị của wap4game.pro và người sở hữu. Người dùng xác nhận là ngoài việc ủy quyền căn cứ theo quyền sử dụng ra, người dùng không hưởng bất kỳ quyền và lợi ích từ phần mềm trò chơi và/hoặc tài liệu phần mềm trò chơi của người sử dụng. Hiệp nghị này bị chấm dứt bởi bất kì lý do gì, các quyền sử dụng được ủy quyền đều tự động được hủy bỏ, người sử dụng phải dừng lại sử dụng phần mềm trò chơi và phải delete các phần mềm trò chơi từ trong thiết bị kết nối